Στοιχεία της εταιρίαςEuropean Agriculture Tyre Distributors B.V.
Industriestraat 12
NL-3291 CC Strijen, Ολλανδία

Α.Φ.Μ.:  NL 8543 88734 B01