Προϊόντα

ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ


Η TUTRIC παράγει υψηλής ποιότητας ελαστικά με σύγχρονα πέλματα για διάφορες εργασίες και συνθήκες. Η μεγάλη μας προσφορά περιλαμβάνει ελαστικά για τρακτέρ, βιομηχανικά τρακτέρ, Flotation Radial και Implement Radial..

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά μας που προορίζονται για χρήση στη γεωργία.

ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΊΑ

Η TUTRIC παράγει υψηλής ποιότητας ελαστικά για τη δασοκομία για διάφορες εργασίες και συνθήκες. Τα ελαστικά διατίθενται σε ένα μεγάλη ποικιλία σύγχρονων πελμάτων.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά μας που προορίζονται για χρήση στη δασοκομία.

ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ

Η TUTRIC παράγει υψηλής ποιότητας ειδικά ελαστικά για χρήση σε βιομηχανικά μηχανήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα και εξοπλισμό λιμανιών (γερανοί), για διάφορες εργασίες και συνθήκες.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά μας που προορίζονται για κατασκευαστικά μηχανήματα.